Home Page

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Rhagflas Uned Ddysgu / Learning Unit Overview

 

Dyma ragflas ein uned ddysgu am dymor yr Hydref: 'Ydy pob arwr yn gwisgo clogyn? Profwch hyn!' / Here is an overview of the learning unit for the Autumn Term: 'Do all heroes wear capes? Prove it!'