Home Page

Rhifedd / Numeracy

     

  

Dilynwch @GarethFfowc #posbach ar Trydar a rhowch gynnig ar ei bosau bob dydd Gwener!

(addas i blant y Cyfnod Sylfaen)

 

Follow @GarethFfowc #minipuzzle on Twitter and have a go at solving his puzzles every Friday!

(suitable for Foundation Phase children)

 

 

-o0o-

 

Adnoddau Mathemateg Llywodraeth Cymru - 6/9/2016

Welsh Government Maths Resources

Morgan Mathemteg, Caradog y Cyfrifiannell a Persi Pren Mesur

Dewch i gwrdd â 'Digit Dog'!

Let's meet 'Digit Dog'!

      Y FFRAMWAITH RHIFEDD

Fframwaith Rhifedd Blwyddyn 3

Year 3 Numeracy Framework

Fframwaith Rhifedd Blwyddyn 4

Year 4 Numeracy Framework

Fframwaith Rhifedd Blwyddyn 5

Year 5 Numeracy Framework

Fframwaith Rhifedd Blwyddyn 6

Year 6 Numeracy Framework

           Mathemateg o'n cwmpas

      Maths is all around us

 

Mae mathemateg o'n cwmpas ymhobman ac rydym yn ei defnyddio bob dydd. Bydd llawer ohonoch yn gwneud y gweithgareddau mathemategol hyn ac yn ymarfer sgiliau rhif eich plant yn barod heb feddwl am y peth. Os hoffech fwy o syniadau am sut i ddatblygu sgiliau mathemateg eich plentyn y tu allan i'r ysgol, darllenwch y ddogfen nesaf. 

 

Maths is all around us and we're using it every day. Many of you will already be doing these mathematical activities and practising your child's numerical skills without even thinking about it. If you would like more ideas on how to further develop your child's numerical skills then the following document has great ideas!

            Adnoddau defnyddiol 

        Useful resources