Home Page

Caneuon Cyfarwydd / Familiar Songs

Clap Clap

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysylltiedig ac am fwy o adnoddau Cymraeg i Blant, ewch i: http://llyw.cymru/cymraegiblant To celebrate Dydd Miwsig Cymru (Welsh Language Music Day), Cymraeg for Kids has created a series of Welsh sing-along videos for you to use at home.

Caru Canu | Mr. Hapus Ydw i (Welsh Children's Song)

Cân Gymraeg i blant. A Welsh children's song.

Caru Canu | Jac Y Do (Welsh Children's Song)

Cân draddodiadol am dderyn jac y do yn eistedd ar ben tô. A traditional Welsh nursery rhyme about a jackdaw bird sitting on a roof.

Caru Canu | Adeiladu Tŷ Bach (Welsh Children's Song)

Cân am adeiladu tŷ bach, yn gartref clud i lygoden fach. A Welsh children's song about building a house for a mouse.

Hwyl Fawr Ffrindiau_Llangrannog Dros Nos

Ein can diwedd dydd. We sing this at the end of every session

Caru Canu | Hwyl Fawr Ffrindiau (Welsh Children's Song)

Cân Gymraeg i blant am ddweud Hwyl Fawr i Ffrindiau. A Welsh children's song about saying goodbye to friends.

Caru Canu | Lliwiau'r Enfys (Welsh Children's Song)

Cân Gymraeg i blant i helpu ddysgu lliwiau'r enfys. A Welsh Children's song to help learn the colours of the rainbow.

Caru Canu | Dau Gi Bach (Welsh Children's Song)