Home Page

Gemau / Games

Gemau / Games

 

Croeso i dudalen gemau ein dosbarth. Mae yma restr o lincs i wahanol gemau yr ydym wedi paratoi ar eich cyfer. Mae rhai yn ymarfer eich sgiliau iaith a llythrennedd, tra bo eraill yn ffocysu ar rifedd. Cadwch ddod nol i ymarfer ac i weld pa gemau newydd yr ydym wedi ychwanegu. Mwynhewch!

 

Welcome to our class games page. Below, there is a list of links to games we have prepared for you. Some games target your language and literacy skills, while others focus on numeracy. Keep coming back to practice and to see if any new games have been added. Enjoy!

Iaith a Llythyrennedd / Language and Literacy

Rhifedd / Numeracy

Cerddoriaeth / Music

Y Dyniaethau / Humanities