Home Page

Apiau/Apps

Dyma rai o'n hoff apiau! 

Here are some of our favourite apps!

 

 

Tric a Chlic 1 a 2

 

Betsan a Roco yn y Pentref

 

Byd Cyw

 

Llyfrau Bach Magi Ann

 

Celf gyda Sam

 

 

Rhestr o apiau defnyddio am ddim i gynorthwyo dysgu/ A list of useful free apps to support learning