Home Page

Blwyddyn 1/Year 1 - Mrs R Hiley + Miss L Furlong

Croeso i ddosbarth blwyddyn 1 Mrs Hiley, Miss Furlong, Mrs Jelf, Miss Warwick a Mrs Morgan!

Welcome to Mrs Hiley's, Miss Furlong's, Mrs Jelf's, Miss Warwick's and Mrs Morgan's year 1 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBYMROwen

 

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Physical Development Lessons: Tuesday and Wednesday

Rydyn ni wedi cael llawer o hwyl eleni!

 

Dyma rhai o uchafbwyntiau'r blwyddyn! 

 

We have had a lot of fun this year!

 

Here are some of the highlights of our year! 

Chwilio am y Gryffalo - Looking for the Gruffalo

Still image for this video

GBLH7297.m4v

Still image for this video

DAUM6774.m4v

Still image for this video

Dilyn ryseitiau'r Gryffalo - following the Gruffalo'r recipes

Mabolgampau - Sports Day

Dweud hwyl fawr wrth Mrs Jelf gyda'r parti Un tro - Saying goobye to Mrs Jelf with out Once upon a time party

Gwella ein sgiliau peintio - improving our painting skills

Mwynhau dathliadau Pasg - Enjoying Easter celebrations

Diwrnod y llyfr - World Book Day

Mwynhau dathliadau Dydd Gwyl Dewi - Enjoying th St Davids Day celebrations

Ymweld ag Eglwys Sain Gabriel - Visiting St Gabriels Church

Mwynhau dathliadau'r Nadolig - Enjoying the Christmas Festivities

Ymweld â'r orsaf dân - Visiting the fire station

Plant mewn angen -Children in need

Dysgu am Diwali -Learning about Divali

Creu celf tân gwyllt - creating fire work art work

Ymweld â Sain Ffagan - Visiting St Fagans

Efelychu gwaith Andy Warhol - imitating the work of Andy Warhol

Dechrau ym mlwyddyn 1 - Starting in year 1

Tymor y Gwanwyn (ii)

Spring term (ii)

 

Ein thema y tymor yma yw:

 Archarwyr! 

 

This term's theme is: 

 Superheroes! 

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am gasglu data. Cawsom her gan Batman i gasglu gwybodaeth am ein hoff archarwyr. Defnyddiom greision yn gyntaf i ddysgu’r sgil ac wedyn atebom ni’r her. Am hwyl!

 

 

We have been learning about collecting data. We receiveda challenge from Batman asking us to collect data about our favourite superhero. We used crisps first to learn the skill and then we answeredthe challenge. What fun!

87757811-E6CF-4B6E-BB72-23FF853C2254.MOV

Still image for this video

Diwrnod y llyfr 2019! Dyna beth yw joyo! 📖📒World book day 2019! What fun!

Dydd Gwyl Dewi hapus 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼

Adnoddau defnyddiol i bawb!

Useful resources for everyone!

Dewch i ymarfer eich llawysgrifen! Come and practice your handwriting!

Geiriau Allweddol /Key Words

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

  Tric a Chlic! 

 

 

Tymor yr Hydref (i)

Autumn Term (i)

 

 

 

Peidiwch ag anghofio ein ymweliad i'r Co-op! Don't forget about our trip to the Co-op! - Bydd yr ymweliad nawr ar ddydd Gwener 21/09/18 The visit will now be on friday 21/09/18