Home Page

Dosbarth y Morlo- Miss S John

Croeso i Ddosbarth y Morlo!

                                                            

ebost/email

johns170@hwbcymru.net

🎄Rydyn ni wedi bod yn brysur yn creu ein cardiau Nadolig. Dyma ein campweithiau! / We’ve been busy making Christmas cards. Here are our masterpieces! 🎄

Cawsom ni ymweliad gan y Fari Lwyd / The Fari Lwyd came to visit us