Home Page

Negeseuon Dosbarth Pwysig / Important Class Messages

🚨 28/9/21

Mae angen cwblhau a dychwelyd ffurflenni imiwneiddio ffliw erbyn bore Dydd Iau yma (Medi'r 30ain) os gwelwch yn dda. Diolch! 🤧🦠👍

Flu immunisation forms need to be completed and returned by this Thursday morning (September the 30th) please. Thank you! 🤧🦠👍

🚨 24/9/2021

Dychwelwch dudalennau ‘Dyma fi’ wedi’u cwblhau cyn gynted â phosibl o.g.y.dd. Diolch! 😁👍

Please return completed ‘Dyma Fi’ pages as soon as possible. Thank you! 😁👍

🚨 15/9/2021

Dychwelwch y ffurflenni imiwneiddio ffliw wedi'u cwblhau cyn gynted â phosib o.g.y.dd. Diolch! 🤧🦠👍

Please return the completed flu immunisation forms asap. Thank you! 🤧🦠👍