Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 - Miss L Harding

👋 Croeso i flwyddyn 3! 😁

Welcome to Year 3!

 

Athrawes / Teacher

Mae croeso i chi gysylltu â mi trwy e-bost:

You are welcome to contact me via e-mail:

📧 HardingL@HwbCymru.Net 📧

Dilynwch ni ar Trydar

Follow us on Twitter

 @YGGBrynymor1 

 

*👟*👟*👟*👟*👟*

 

Bydd sesiynau Addysg Gorfforol bob

Dydd Mawrth

Dewch i'r ysgol wedi gwisgo'n addas o.g.y.dd!

 

Physical Education sessions will be on 

Tuesdays

Please come to school dressed suitably! 

 

*👟*👟*👟*👟*👟*