Home Page

Y fframwaith digidol/ e-Ddiogelwch (e-Safety)

Gwyliwch yr animeiddiad yma am esboniad o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Dilynwch y ddolen gyswllt ac ewch i waelod y dudalen.

Watch this animation for further information about the Digital Cometence Framework. Follow the link and go to the bottom of the page.

Cyfrineiriau diogel

Still image for this video

How safe are your password?

Still image for this video

    e-Ddiogelwch e-Safety

Rydym ni yma yn Ysgol Bryn y Môr yma i'ch helpu i gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein. Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth isod. Rydym yn eich cynghori'n gryf i ymweld â rhai o'r gwefannau a thrafod y materion gyda'ch plant.

 

We here at Ysgol Bryn y Môr are here to help you keep your children safe online. Pleases take time to read the information below. We strongly advise that you visit some of the websites and discuss the issues with your children.

Facebook 1 -Cymraeg

Still image for this video

Facebook 2 - Cymraeg

Still image for this video

Snapchat

Still image for this video

Snapchat

Still image for this video

Instagram

Still image for this video

Instagram

Still image for this video

Instagram

Still image for this video
Gwefannau defnyddiol/ Useful websites

Gwefan Digizen

Gwefan Common Sense Media

Gwefan NSPCC Net Aware

UK Safer Internet Centre

Gwefan thinkuknow