Home Page

Dosbarth y Tonnau- Miss A James

Croeso i Ddosbarth y Tonnau!

Welcome to the waves class!

 

Dilynwch ni ar Trydar!

Follow us on Twitter!

@YGGBrynymor1

-o0o-

Ebost/Email

Miss James- JamesA540@Hwbcymru.net

08/03/23

 

Gan fod yr ysgol ar gau oherwydd eira, gallwch ddod o hyd i lawer o weithgareddau drwy glicio ar y botwm 'Adnoddau Defnyddiol' ac hefyd gallwch gwblhau eich gwaith cartref ar Hwb. Cliciwch ar y botwm 'Gwaith Cartref' ar gyfer gweld y cyfarwyddiadau. 

Cadwch yn ddiogel a mwynhewch yr eira!

 

As the school is closed due to snow, you can find plenty of activities by clicking on the 'Useful Resources' page and also complete your homework on Hwb. Instructions can be found by clicking on the 'Homework' tab below. 

Stay safe and enjoy the snow!