Home Page

Llythyron / Letters 2021-2022

17/05/22 Neges oddi wrth Adran Addysg / Message from the Education Department

18/3/22

9/3/22

7/2/22

BWYSIG PARCIO / IMPORTANT PARKING

 

School Transport

 

07 February 2022

To: YGG Brynymor School <ygg.brynymor@swansea-edunet.gov.uk>

Cc: David Mitchell <David.Mitchell@swansea.gov.uk>

 

 

Good afternoon

 

We are still having problems arriving at the school AM / PM

 

Our driver on Route 687 has had to double park when arriving at the school with the children, as parents are still  parking in the bus bay. We find this a problem and for the safety of the children please could you address with an email/ text to parents.

 

Kind Regards

 

Barbara

From: info@briggscoaches.co.uk <info@briggscoaches.co.uk>

 

 

23/11/21

4/11/21 Dydd Iau/ Thursday

Oherwydd prinder staff gegin ar Ddydd Iau, sicrhewch fod eich plentyn yn dod a phecyn bwyd i'r ysgol.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra. Due to catering staff shortages on Thursday, please ensure your child brings in a packed lunch to school. Sorry for any inconvenience caused.

18-22 Hydref - October

*Alergeddau*
Gan fod gennym sawl plentyn yn yr ysgol sy’n dioddef o alergedd cnau difrifol, a allwn i achub ar y cyfle hwn i atgoffa pawb fod gan ein hysgol ‘Bolisi Dim Cnau’. Mae hyn yn golygu na ddylid prynu'r eitemau canlynol i'r ysgol:
• Pecynnau o gnau
• Brechdanau peanut butter
• Bariau ffrwythau a grawnfwyd sy'n cynnwys cnau
• Bariau siocled neu losin sy'n cynnwys cnau
• Rholiau hadau sesame (gall plant sydd ag alergedd i gnau hefyd gael ymateb difrifol i sesame)
• Cacennau wedi'u gwneud â chnau
Mae gennym bolisi i beidio â defnyddio cnau yn unrhyw un o'n bwyd a baratoir ar y safle, ond ni allwn warantu na fydd peth cynnyrch yn cynnwys olion cnau.*

 

*Allergies*

As we have several children in school who suffer from a severe nut allergy please could I take this opportunity to remind everyone that our school has a ‘No Nuts Policy’. This means that the following items should not be bought into school:
• Packs of nuts
• Peanut butter sandwiches
• Fruit and cereal bars that contain nuts
• Chocolate bars or sweets that contain nuts
• Sesame seed rolls (children allergic to nuts may also have a severe reaction to sesame)
• Cakes made with nuts
We have a policy not to use nuts in any of our food prepared on site, however we cannot guarantee that some product will not contain traces of nut.*