Home Page

Gyda mê...mŵ...cwac!

Cerdyn Bingo Ar y Fferm/ Bingo Card On the Farm

---o0o---

Dewch i ganu 'Dringodd y Pry Copyn' gyda Mrs Jones!/ Let's sing 'Dringodd y Pry Copyn' with Mrs Jones

Geiriau 'Dringodd y Pry Copyn' Words

---o0o---

Helfa Siapiau / A Shape Hunt

Still image for this video

---o0o---

Ffred yn Dweud Cwac

Still image for this video

---o0o---

Anifeiliaid bach y fferm.mov

Still image for this video

---o0o---

Cyfateb Sŵn ac Anifail/ Match the Animal and Sound

---o0o---

Arddodiaid/Prepostions

---o0o---

Chwilair/Wordsearch

---o0o---

Taflen 'Beth yw'r gair'/ 'What's the word' Worksheet

---o0o---

Pum Hwyaden

Still image for this video

---o0o---

Gwneud Ysgytlaeth /Making Milkshake

Still image for this video

---o0o---

---o0o---

Mrs Jenkins yn Rhoi Help Llaw ar y Fferm/ Mrs Jenkins Lends a Helping Hand on the Farm

Still image for this video

Mat Geiriau/ Word Mat

---o0o---

Dylunio fferm/ Design a farm

---o0o---

Gêm 'Bingo Anifeiliaid y Fferm' / 'Farm Animal Bingo' Game 

🐑🐄🐖

 

Gwrandewch ar synau'r anifeiliaid a rhowch gownter dros y llun/gair ar ôl i chi eu clywed. Cofiwch ddweud 'bingo!' unwaith mae eich cerdyn yn llawn!

 

Listen to the animal sounds and put a counter over the picture/name once you've heard that animal. Remember to shout 'bingo!' when you card is full! 

Synau'r Anifeiliaid / Animal Sounds

Still image for this video

---o0o---

Fferm Tad-cu gyda Miss Harding

Still image for this video

Geiriau 'Fferm Tad-cu' Words

---o0o---

Canu gyda Mrs Jones / Singing with Mrs Jones

Still image for this video

---o0o---

Taflen Adolygiad/ Review Sheet

---o0o---

---o0o---

Rwy'n gweld gyda'm llygad bach i... I Spy with my little eye...

Beth am chwarae gêm "Rwy'n gweld...'? Cliciwch ar y poster yn gyntaf a meddyliwch am un o'r anifeiliaid.
Let's play a game of 'I Spy'. Click on the poster and think of one of the animals. Listen to the audio clip to hear how to play in Welsh.

---o0o---

Cyfarwyddiadau Ysgrifennu Brawddeg/ Top Tips for Writing a Sentence

---o0o---

Mathemateg ar y Fferm /Mathematics on the Farm

Gêm Ddyfalu Anifeiliaid y Fferm/ Farm Animal Guessing Game

Still image for this video

Dewch i ddysgu am anifeiliaid y fferm gyda Mrs Jenkins! Let's learn about farm animals with Mrs Jenkins!

Still image for this video

Dysgu Enwau Anifeiliaid y Fferm gyda Mrs Jones / Learn Farm Animal Names with Mrs Jones

Still image for this video

Fferm ar Ras

Still image for this video

Gŵydd ar y Fferm | Amser Stori Atebol

A bilingual adaptation of Laura Wall's popular story book 'Goose on the Farm'. Sophie has an unusual best friend, a goose, and this one's a real one not a te...

Mrs Jones yn darllen Fferm 123/ Mrs Jones reading Fferm 123

Still image for this video
Barod i gyfrif anifeiliaid y fferm? Are you ready to count the farm animals?

---o0o---

Anifeiliaid a'u Rhai Bach