Home Page

Meithrin Prynhawn/Afternoon Nursery - Miss L Harding

Croeso i'r Meithrin Prynhawn!

Welcome to Afternoon Nursery!


Dosbarth Miss Harding a Mrs Morgan

Dilynwch ni ar Trydar

Follow us on Twitter

@YGGBrynymor1

Neges oddi wrth staff Bryn-y-Mรดr ๐ŸŒˆโ˜€๏ธ๐Ÿ  A message from the Bryn-y-Mรดr staff

Still image for this video

Mae croeso i chi gysylltu â Miss Harding trwy e-bost:

You are welcome to contact Miss Harding via e-mail:

โค๏ธ๐Ÿงก๐Ÿ’›๐Ÿ’š๐Ÿ’™๐Ÿ’œ

๐Ÿ“ง HardingL@HwbCymru.Net ๐Ÿ“ง

 ๐Ÿ  Gweithgareddau i'w Gwneud Adref ๐Ÿ 

๐Ÿ  Activities to Do at Home ๐Ÿ 

Os ydych chi'n colli ffrindiau ac anwyliaid beth am

bostio cwtsh iddyn nhw!? โค๏ธ๐Ÿค—๐Ÿ“ฎ

If you are missing friends and loved ones why not mail them a hug!?

Her Hapusrwydd a Lles/Happiness and Well-being Challenge

Apiau defnyddiol - Useful apps

Mae Ysgol Cyw ar agor! | Cyw | S4C

๐Ÿ“ฃ Mae'r ysgolion wedi cau, ond mae'r dysgu'n parhau yn Ysgol Cyw - pecyn o raglenni addysgiadol i blant ifanc. Mae @S4C yma i chi. The schools may be shut bu...

Ein Cynllun Thema ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽจ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŒพ Our Theme Plan ๐Ÿง‘โ€๐Ÿณ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽจ๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพ

Thema’r hanner tymor hwn:

Baw, Annibenod & Chymysgeddau.

This half term’s theme:

Muck, Mess & Mixtures.

Fe wnaethon ni fwynhau dysgu a pherfformio cân Pori Drwy Stori: ‘Mae’n Amser Rhigwm!’ Wythnos 1 ‘Pum Hwyaden’ ar gyfer ein teuluoedd a fynychodd sesiynau gwybodaeth Pori Drwy Stori.
We enjoyed learning and performing week 1’s Pori Drwy Stori: ‘Mae’n Amser Rhigwm!’ song ‘Pum Hwyaden’ for our familys who attended the Pori Drwy Stori information sessions.

Rydyn ni wedi bod yn mwynhau ein sesiynau wythnosol ‘Dwdl a dawns’ yn fawr!
We have been thoroughly enjoying our weekly ‘Dwdl a dawns’ sessions!

Mae'r plant wedi parhau i ddatblygu eu sgiliau mathemategol a rhifedd yn llwyddiannus mewn amryw o ffyrdd trwy gydol yr hanner tymor.
The children have continued to develop their mathematical and numeracy skills successfully in a variety of ways throughout the half term.

Trwy gydol yr hanner tymor rydym wedi bod yn mwynhau'r twb dลตr gyda adnoddau amrywiol yn fawr er mwyn disgrifio, cymharu a threfnu gwrthrychau yn ôl maint, pwysau a/neu cynhwysedd, ac edrych ar lawer o lyfrau sy’n cysylltiedig â’r thema!
Throughout the half term we have been thoroughly enjoying the water tub with various resources in order to describe, compare and organise objects by size, weight and/or capacity and looking at many topic related books!