Home Page

E-Ddiogelwch / Codio/ Apiau E-safety/ Coding/ Apps

Mae'r adnoddau yma i gyd ar gael ar wefan Hwb./ These resources are available on Hwb.

Dewch i ddarllen yr holl adnoddau yma i blant-gwybodaeth, cyngor a gemau. / Come read all these resources for children- information, advice and games.

Cofiwch ofyn caniatad cyn postio unrhywbeth ar-lein: Rhan 1 /Remember to ask permission before posting anything online: Part 1

Still image for this video

Rhan 2 / Part 2

Still image for this video
Gweithgareddau ‘Diwrnod defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel’/ ‘Internet safety day’ activities

Neges 2018 / Message 2018

Still image for this video

Creu, cysylltu a rhannu parch. / Create, connect and share respect.

Still image for this video

Creu, cysylltu a rhannu parch. / Create, connect and share respect.

Still image for this video

Creu, cysylltu a rhannu parch. / Create, connect and share respect.

Still image for this video

Creu, cysylltu a rhannu parch / Create, connect and share respect

Still image for this video

Creu, cysylltu a rhannu parch. / Create, connect and share respect.

Still image for this video

Creu, cysylltu a rhannu parch. / Create, connect and share respect.

Still image for this video

Byddwch yn ddiogel. / Be safe

Still image for this video

Defnyddio'r We yn ddiogel gan Blwyddyn 2 / Internet Safety by Year 2

Still image for this video