Home Page

Tymor yr Haf / Summer Term 2024

Uned ddysgu’r tymor: Byd y Bwystfilod Bach

This term’s unit of learning: The world of minibeasts

 

 

Bant â ni i gynllunio! Dyma rai o’n syniadau ar gyfer y tymor / Here are some of our ideas for this term!

12/4/24 Plant Blwyddyn 1 yn mwynhau sesiwn crefft ymladd wythnos yma - rydym wir wedi mwynhau! Year 1 pupils enjoying a Martial arts session this week - we really enjoyed!