Home Page

Blwyddyn 1&2/Year 1&2 - Mrs R Hiley

Croeso i ddosbarth

Blwyddyn 1 a 2 Mrs Hiley!

Welcome to Mrs Hiley's 

Year 1 and 2 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

 

Cysylltwch os oes angen

Get in touch if you need anything

Mrs Hileys email - owenr41@hwbcymru.net - ebost Mrs Hiley

Tymor yr Hydref 2021

Autumn Term 2021

Croeso i Flwyddyn 1 a 2!

Welcome to Year 1 a 2!

Syniad Mawr y Tymor/This Term's Big Idea:

Bwrlwm Brynmill!

Cawsom ni amser gwych yn Ysgol Goedwig ar Ddydd Iau! Diolch i’r rhieni wnaeth helpu! We had a brilliant time at Forest school on Thursday! A big thank you to all the parents that helped!

Am hwyl! such fun!