Home Page

Blwyddyn 1&2/Year 1&2 - Mrs R Hiley

Croeso i ddosbarth

Blwyddyn 1 a 2 Mrs Hiley!

Welcome to Mrs Hiley's 

Year 1 and 2 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

 

Cysylltwch os oes angen

Get in touch if you need anything

Mrs Hileys email - owenr41@hwbcymru.net - ebost Mrs Hiley

Tymor yr Hydref 2021

Autumn Term 2021

Croeso i Flwyddyn 1 a 2!

Welcome to Year 1 a 2!

Syniad Mawr y Tymor/This Term's Big Idea:

Bwrlwm Brynmill!

Nadolig Blwyddyn 1 a 2 2021

Still image for this video
Dyma ein cyflwyniad Nadolig am eleni. Mae'r plant wedi bod wrthi'n brysur yn dysgu eu geiriau a'r symudiadau a rydyn ni wedi llwyddo i greu fideo arbennig iawn! Mwynhewch!

Here is our Christmas presentation for this year. The children have been very busy learning their words and the movements and we have succeeded in creating a very special video! Enjoy!

10/12/21 - Diwrnod film - am hwyl! Film day - what fun!

07/12/21 - Mae printio yn llawer o hwyl! Printing is a lot of fun!

06/12/21 - Rydyn ni wedi bod yn dysgu am eilrifau ac odrifau! We have been learning about odd numbers and even numbers!

06/12/21 - Rydyn ni wedi dechrau ein prosiect celf heddiw! We have started our art project today!

02/12/21 - Rydyn ni wedi bod yn creu plethdorch ac addurn yr un heddiw! We've each been making a wreath and a decoration today!

19/11/21 - Diwrnod plant mewn angen 2021! Children in need day 2021!

18/11/21 - Diwrnod glawog yn Ysgol Goedwig heddiw! A rainy day in Forest School today!

17/11/21 - Dyma ni yn rhedeg i godi arian i blant mewn angen! Here we are running to raise money for children in need!

12/11/21 - Rydyn ni wedi bod yn ymarfer ein sgiliau mesur heddiw! We'be been practising our measuring skills!

Ein cardiau Nadolig hyfryd - our wonderful Christmas cards

Ysgol goedwig 04/11/2021

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am hanes ein hysgol! We’ve been learning about the history of our school!

Ysgol goedwig 14/10/21

Cawsom ni amser gwych yn Ysgol Goedwig ar Ddydd Iau! Diolch i’r rhieni wnaeth helpu! We had a brilliant time at Forest school on Thursday! A big thank you to all the parents that helped!

Am hwyl! such fun!