Home Page

Dechrau'r Derbyn/ Starting Reception

 

Sh'mae!

Dewch i gwrdd â staff y Dosbarth Derbyn /Meet the Reception Class Staff

Croeso i'r Derbyn!/ Welcome to Reception!

Diwrnod Arferol yn y Dosbarth Derbyn/ A Typical Day in the Reception Class

---------------------o0o--------------------

Gwyliwch fideos Llywodraeth Cymru

Barod i Ddysgu

yes

Watch the Welsh Government videos

Ready to Learn

 

--------------------o0o--------------------

Dolenni Defnyddiol   

Useful Links

yes