Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i Ddosbarth Bl. 2
Mrs C. Williams
a Mrs Bevan

 Dilynwch ni ar Trydar 

Follow us on Twitter

@YGGBrynymor1

Dyma Ni!

                                           Dyma Ni! 1

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Llun a Dydd Mercher

Physical Development Lessons: Monday and Wednesday

Tymor yr Hydref (ii) 2019

Autumn Term (ii) 2019

Thema'r hanner tymor: Goleuni a Thywyllwch

This half term's theme: Light and Darkness

Dyma ni'n casglu syniadau am yr hyn yr hoffem ei ddysgu ar ein Bwrdd Bang! Here we are collecting ideas about what we'd like to learn about this term!

Dyma ni'n casglu syniadau am yr hyn yr hoffem ei ddysgu ar ein Bwrdd Bang! Here we are collecting ideas about what we'd like to learn about this term! 1
Dyma ni'n casglu syniadau am yr hyn yr hoffem ei ddysgu ar ein Bwrdd Bang! Here we are collecting ideas about what we'd like to learn about this term! 2
Dyma ni'n casglu syniadau am yr hyn yr hoffem ei ddysgu ar ein Bwrdd Bang! Here we are collecting ideas about what we'd like to learn about this term! 3

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

Plant Mewn Angen 2019 /Children in Need

Plant Mewn Angen 2019 /Children in Need 1
Plant Mewn Angen 2019 /Children in Need 2
Plant Mewn Angen 2019 /Children in Need 3

Creu sêr arbennig i’r bachgen yn y stori ⭐️Making special stars for the boy in the story

Still image for this video

Cawsom her oddi wrth y bachgen yn y stori! Rhaid creu seren i’r bachgen! We had a parcel from the boy in the story! He asked us to make a star for him! ⭐️

Still image for this video

Dyma ni’n creu ein sêr! Here we are busy making our stars!

Rydyn ni wedi mwynhau darllen stori ‘Sut i Ddal Seren.’ Dyma animeiddiad arbennig o’r stori i chi! We’ve enjoyed reading ‘Sut i Ddal Seren.’ Here is our excellent animation of the story! Enjoy!

Still image for this video

Pa fath o ddillad sydd orau ar gyfer eu gwisgo i gadw'n ddiogel wrth fynd allan yn y tywyllwch? Dyma ni'n mynd ati i greu ymchwiliad! What kind of clothes are best for keeping safe when going out in the dark? We planned an investigation!

Am ddechrau cyffrous i'r tymor! An exciting start to the term!

 Her Dewch i Feddwl! 

Let's Think Challenge!

Her Dewch i Feddwl 14/11/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 7/11/19 Let's Think Challenge

Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 15/11/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 8/11/19 Spelling Homework

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tymor yr Hydref (i) 2019

Autumn Term (i) 2019

 

Thema'r tymor: Dyma Fi!

This term's theme: This is Me!

Dyma rai o'n syniadau ar gyfer y tymor! Here are some of our ideas for this term!

Dyma rai o'n syniadau ar gyfer y tymor! Here are some of our ideas for this term! 1

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's work

‪Blwyddyn 2 yn mwynhau helfa ddail yn y parc cyn mynd ati i greu campweithiau creadigol dros ben! ‬ ‪Year 2 enjoyed a leaf hunt at the park before creating some creative masterpieces! 🍁🍂🐿‬

Still image for this video

Mwynhau sesiwn pêl rwyd gyda Owain a Catrin o’r Urdd! Enjoying a netball taster session with Owain and Catrin!

Mwynhau sesiwn pêl rwyd gyda Owain a Catrin o’r Urdd! Enjoying a netball taster session with Owain and Catrin! 1

Diolch yn fawr i dad Bethany am ddod i siarad â ni am fywyd heb y synnwyr gweld. Diwedd diddorol iawn i’n gwaith am y synhwyrau. A big thank you to Bethany’s dad for coming in to talk to us about life without the sense of sight. An interesting ending to our work on the senses.

Diolch yn fawr i dad Bethany am ddod i siarad â ni am fywyd heb y synnwyr gweld. Diwedd diddorol iawn i’n gwaith am y synhwyrau. A big thank you to Bethany’s dad for coming in to talk to us about life without the sense of sight. An interesting ending to our work on the senses. 1

Sgiliau arlunio gwych! Excellent artistic skills!

Datblygu ein sgiliau animeiddio! Practising our animation skills!

Still image for this video

Mwynhau wrth archwilio’r pum synnwyr! Fun whilst learning about the five senses!

Still image for this video

Shwmae Su’mae!

Still image for this video

Mwynhau dysgu am briodweddau siapau! Fun whilst learning about the properties of shapes!

Mwy o archwilio siapau! More shape investigation work!

Still image for this video

Rhaid mesur hyd y babi! We need to measure the baby's length!

Still image for this video

Dewch i'r Clinig Babanod! Visit our Baby Clinic!

Dewch i'r Clinig Babanod! Visit our Baby Clinic! 1
Dewch i'r Clinig Babanod! Visit our Baby Clinic! 2

Ysgrifennu arbennig yn ein sesiwn Geirio Gwych! Excellent writing in our Big Writing session!

Rydyn ni wedi creu holiadur! Helpwch ni i ddarganfod mwy am fywyd plant yn y gorffennol! Cliciwch ar y ddolen isod.

We’ve created a questionnaire. Help us learn more about children’s lives in the past! Click on the link below.

Ymweld â’r Glynn Vivian / Our visit to the Glynn Vivian

Still image for this video

Yn yr oriel / At the gallery

Still image for this video

Yn yr oriel / At the gallery

Still image for this video

Oriel y Glynn Vivian

Still image for this video

Taith i Oriel y Glynn Vivian! A visit to the Glynn Vivian art gallery!

Still image for this video

Bore bendigedig yn Oriel y Glynn Vivian! A lovely morning at the Glynn Vivian Art Gallery!

Still image for this video

Nodyn i'ch atgoffa / A reminder:

Taith i Oriel y Glynn Vivian 2/10/19 Visit to Glynn Vivian Gallery

Pan oeddwn i’n fach... / When I was younger...

Still image for this video

Pan oeddwn i’n fabi.../ When I was a baby...

Still image for this video

Dyma ni’n fabis bach!

Still image for this video

Pan oeddwn i’n fabi... / When I was a baby...

Still image for this video

Pan oeddwn i’n fach... / When I was younger...

Still image for this video

Mwynhau defnyddio’r llyfrau ‘Chrome’ newydd! Enjoying using the new Chromebooks!

Dysgu am seremoni fedyddio Gristnogol / Learning about a Christian baptism ceremony

Dysgu am seremoni fedyddio Gristnogol / Learning about a Christian baptism ceremony 1

Ein sesiwn ‘Geirio Gwych’ 1af! Our 1st ‘Big Writing’ session! 👏🏻

Still image for this video

Ymwelydd arbennig iawn! A very special visitor!

Ymwelydd arbennig iawn! A very special visitor! 1
Cais am luniau! A request for pictures!

Blas o’r wythnosau 1af! A taste of our first few weeks in year 2!

 Her Dewch i Feddwl 

Let's Think Challenge!

Her Dewch i Feddwl 17/10/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 10/10/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 3/10/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 26/9/19 Let's Think Challenge

Her Dewch i Feddwl 19/9/19 Let's Think Challenge

 Gwaith Cartref Sillafu 

Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 18/10/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 11/10/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 4/10/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 27/9/19 Spelling Homework

Gwaith Cartref Sillafu 20/9/19 Spelling Homework