Home Page

Cliciwch yma Click here

Helo Bl 1!

Croeso i wythnos arall o hwyl a sbri yn dysgu am y Gaeaf!

Welcome to another fun week of learning about the Winter!

Cofiwch edrych yn J2PDF - ffeiliau sydd wedi'u rhannu

Remember to check your J2PDF 'Shared files'

 

 

Mae'n amser am Tric a Chlic! Gwyliwch y fideo sy'n cyfateb gyda'ch taflen yn J2PDF

It's time for Tric a Chlic! Watch the video that corresponds with the work in J2PDF

Podelediadau Tric a Chlic Podcasts, CAM 1 Glas, sain 'n'

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 2 HUFEN, Sesiwn 2

Ymlaen nawr i'r ail sesiwn yng Ngham 2 Hufen!Cofiwch bydd angen darn o bapur a phesnil! :)

Sut i gadw'n gynnes yn yr oerfel! How to keep warm in the cold weather!

Still image for this video

Tynnu llun gyda Mr Jones/ Drawing with Mr Jones

Still image for this video

Dewch i warae cuddio gyda Mrs Jenkins a'r Robin Goch! Come and play hide and seek with Mrs Jenkins and Robin Goch

Still image for this video

Arbrawf Ia/ Ice Experiment

Still image for this video

Dewch i wrando ar stori

Still image for this video

Beth am greu orsaf fwydo gyda Mrs Evans/ Come and make a bird feeding with Mrs Evans

Still image for this video