Home Page

Ionawr 25-29 January

Llythyr 25/1/21 Letter

Amserlen Awgrymiedig 25/1/21 Suggested Timetable

Tric a Chlic - dewiswch wylio fideo Cam 2 neu Gam 3. Mae taflenni i chi yn eich ffeil yn J2pdf.

Choose to watch a video of Cam 2 or Cam 3. There are sheets for you to complete in the shared file on J2pdf.

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 2 OREN, Sesiwn 2

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 3 - uw / yw / iw

Mae’n amser am arbrawf! It’s time for another experiment!

Still image for this video

Dewch i gadw’n heini! It’s time to exercise!

Still image for this video

Amser Stori / Story Time

Still image for this video

Calonnau Mefus! Strawberry Hearts!

Still image for this video

Dewch i wrando ar gerddoriaeth gyda Mr Jones! Let’s listen to some music with Mr Jones!

Still image for this video

Linc i dasg Cerddoriaeth Microsoft Forms / A link to the Microsoft Forms Music task

Creu Cerdyn Santes Dwynwen / Create a St Dwynwen’s Day card

Still image for this video

Her Helfa Galonnau/ / Heart Hunt Challenge

Still image for this video

Creu cerdyn (2) Create a card (2)

Still image for this video

Amser Stori 2 / Story Time 2

Still image for this video

Santes Dwynwen - Nawddsant cariadon Cymru

Cerddoriaeth ramantus, calonnau, blodau, siocledi a chardiau... yr holl bethau rydyn ni'n eu cysylltu â Dydd Santes Dwynwen yng Nghymru. Ond beth yw'r stori go...

Santes Dwynwen

Santes Dwynwen gan Do Re Mi

Ffocws rhifedd yr wythnos: Trin Data. Cliciwch ar y ddolen isod.  This week's numeracy focus:  Data Handling. Click on the link below.

Patrwm Cymraeg Cywir yr wythnos / This week's 'Cymraeg Cywir' poster