Home Page

Ymadroddion Cyfarwydd / Familiar Phrases

Bore da / good morning

Prynhawn da / good afternoon

nos da / good night

hwyl fawr/ good bye

ga i help / can I have help

rwy'n hapus / I'm happy