Home Page

Helpu'ch plentyn / Helping your child

Anogwch eich plentyn i fod yn annibynnol pan yn:

-Cerdded mewn i’r ysgol

-Mynd i’r tŷ bach

-Golchi a sychu dwylo

-Gwisgo a dadwisgo cot

-Tacluso

 

Encourage your child to be independent when:

-Walking into school

-Going to the toilet

-Washing and drying hands

-Putting on his/her coat

-Putting away toys and books

Bydd angen dod a ffrwyth a dŵr bob dydd.

Please put labelled fruit and water in your child’s school bag each day.

Sicrhewch bod enw eich plentyn ar BOB dilledyn, os gwelwch yn dda.

Please make sure ALL items of clothing are labelled.