Home Page

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mr A Morgan

Croeso cynnes i chi i ddosbarth Blwyddyn 3 Mr Morgan!

A warm welcome to you all to Mr Morgan's Year 3 class page!

 

 

 

 

Ein thema ni y tymor yma yw Bwyd Byd Eang. Our theme this term is Global Gourmet.

Braslun y Tymor ar gyfer ein thema.

Addysg Gorfforol/ Physical Education

Dydd Iau/ Thursday

Pêl-rhwyd, pêl-droed a badminton/ Netball, football and badminton 

                                                                       

    

Gwaith Cartref/ Homework

Iaith/ Thema - Dydd Mawrth dychwelwch erbyn y Dydd Mawrth canlynol

Language/ Theme - Tuesday, return by the following Tuesday

 

Mathemateg - Dydd Mawrth dychwelwch erbyn y Dydd Mawrth canlynol

Mathematics - Tuesday, return by the following Tuesday

Mathemateg/ Mathematics

Ffaith Rhif yr Wythnos

Ffracsiwn rhifau cyfan.

1/3 o 15 = 5                1/4 o 20 = 5

15 ÷ 3 = 5                  20 ÷ 4 = 5

Cofiwch os ydych yn gwybod tabl 3 gallwch gyfrifo traean o rhifau cyfan.  

Cofiwch os ydych yn gwybod tabl 4 gallwch gyfrifo chwarter o rhifau cyfan.  

 

Gallwch chi ddarganfod mwy?

 

Mathemateg Pen

Cliciwch isod er mwyn ymarfer eich sgiliau mathemateg pen!

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

Amser

Cliciwch ar y wefan yma er mwyn ymarfer dweud yr amser...

http://www.teachingtime.co.uk

 

Cymraeg/ Welsh

Idiom yr wythnos

Rhoi'r ffidil yn y to!

 

Saesneg/ English

Clicliwch isod i ymarfer darllen a sillafu geiriau aml ddefnydd Saesneg.

First 100 high frequency words.

Next 200 high frequency words.

 

Fun Spelling Games

 

 

 

TGCh/ICT

Beth am ymarfer eich sgiliau prosesu geiriau ar y wefan hwyl isod?

Big Brown Bear Typing

 

Asgellwr y Gweilch Jeff Hassler yn ymweld â ni!

Arbrawf Teleffôn

Dyma ni'n datblygu ein sgiliau Gymnasteg!

Ymweliad Amgueddfa Rhufeining Caerleon