Home Page

Cliwich yma am weithgareddau 1/2/21 Click here for activities for 1/2/21

Dydd Miwsig Cymru / Welsh Music Day

Stori gyda Mrs Jenkins reads a story

Still image for this video

Celf dros dro / transient art

Still image for this video
Always enjoyed in school!

Kids Yoga That Celebrates Our Differences 🌎 Yoga Club (Week 22) | Cosmic Kids

A Yoga Club that celebrates our differences and teaches us to love who we are!⭐ Sign up for FREE access to our Yoga Quest challenge where you print out fun m...

Gem mathemateg

Still image for this video

Saib i Sylwi/Let's Notice Nature!

Still image for this video

Bwgiwgi bysedd / dough disco

Still image for this video

Wyt ti eisiau? Do you want?

Still image for this video

Gwrandewch ar y gerddoriaeth isod a gwnewch llun. Trafodwch pa deimladau ydych yn teimlo wrth wrando ar y gerddoriaeth? Pa liwiau ydych chi'n meddwl am wrth wrando? Ydych chi'n meddel am atgofion / gweithgareddau penodol?

 

Listen to the music below and make a picture. Discuss how the music makes you feel; what colours do you think about when listening? Does the music make you remember a special event or memory? 

Cerddoriaeth 1 / Music 1

Cerddoriaeth 2 / Music 2

dosbarth lluniau teimlladau / sorting emotion pictures

Fideo anadlu dwfn / deep breathing video

Still image for this video

Shwshaswyn | Cyfres 2 : Pennod 15 | Ymarfer Fflwff

☂️ Mae ymarferion Shwshaswyn yn berffaith i helpu rhai bach i ymlacio, tawelu a sylwi 😊 Gwyliwch y gyfres newydd nawr ar @S4CS4C.Cymru/Cyw☂️Shwshaswyn excer...

Fideo cyfri / counting video

Still image for this video

Cywioci - Cadw'n Heini

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cywVisit the bilingual Cyw website for more games, activities and prog...

Fideo potel synhwyraidd / sensory bottle how to

Still image for this video

Fideo teimladau / feelings video

Still image for this video

Cywioci - Teimladau (Welsh Emotions and Feelings song)

Rydyn ni'n gyfarwydd a'r gan yma yn y dosbarth - rwy'n siwr bydd eich plentyn yn mwynhau ymuno â'r gan!

We are familiar with this song, and the children love singing it! I'm sure they'll enjoy listening to it at home.

Cân Sylwi a Thawelu'r Meddwl | Cyw's Mindfulness Song

Cân newydd i helpu i holl wylwyr Cyw i ymlacio, sylwi a thawelu'r meddwl - dewch draw i wefan Cyw am fwy o raglenni, gemau a gweithgareddauhttp://s4c.cymru/c...

Patrwm Iaith yr Wythnos/ This Week's Language Pattern

Ydy hi'n bwrw glaw? Ydy, mae hi'n bwrw glaw. Is it raining? Yes