Home Page

Cliwich yma am weithgareddau 25/1/21 Click here for activators for 25/1/21

Amserlen awgrymiedig / Suggested timetable

Fideo cadw'n heini gyda Miss Griffiths / keeping fit with Miss Griffiths

Still image for this video

Dwdl a dawns squiggle while you wiggle

Still image for this video

Fflic yn cuddio rhifau

Still image for this video

Fideo a gem mathemateg / maths game and video

Still image for this video

cyfatebu rhif a smotiau / match the number and dots

Rwy newydd ffeindio'r daflen isod ac yn credo ei fod yn hyfryd!! Gan ein bod yn son am bobl a pethau rydyn yn caru mae'n addas iawn i'r wythnos hon. Rydw i wedi llenwi un fi yn baron a'i rhannu gyda chi. Os oedd diogon ohonoch yn ei danfon nol atai byddai'n edrych yn wych wedi ei osod ar murlun yn y dosbarth. Gallwch ysgrifennu atebion eich plentyn, neu gofyn iddyn nhw dynnu lluniau/ neu os i ch'n 'tech savvy' gallwch chi glued lluniau go iawn arni? (Mae yna gopi o'r daflen ar J2pdf gallwch lenwi ar lein os ydych yn gwybod sut).

 

I've just found this sheet that I've attached below and love it! It fits in nicely with this week topic of love. I've filled in my sheet for you to see, and if enough of you send your back to me I think it would look lovely displayed on a mural in the class. You can discuss it with your child and write their answers, or get them to draw pictures, or if your 'tech savvy' paste photos onto it! (Theres a copy of the sheet on j2pfd that you can fill in online if you know how).

Pethau rwy'n caru / Thing I Love

Clywed seiniau cychwynol/ hearing initial sounds

Still image for this video

Taflen i gydfynd gyda’r video. Worksheet to go alongside the fideo.

Bach a mawr / big and small

Still image for this video

Gem bach a mawr / Big and small game

Paratoi mefus siocled gyda Mrs Jenkins / making chocolate strawberries with Mrs Jenkins

Still image for this video

Darllen Stori gyda Mrs Jenkins / reading a story with Mrs Jenkins

Still image for this video

Helfa siap calon /heart hunt

Still image for this video

Mwy o syniadau / more ideas

Gwneud carden Santes Dwynwen / making a santes Dwynwen card

Still image for this video

Neges yn y cerdyn / message in the card

Santes Dwynwen

Santes Dwynwen gan Do Re MiDewch gariadon dros y bydDros y bydDros y bydDewch gariadon dros y bydI ddathlu Santes DwynwenDiwrnod danfon cerdyn serchCerdyn se...