Home Page

Meithrin Prynhawn/Afternoon Nursery - Mrs K Jones

Croeso i'r meithrin smiley

 

Mrs Jones yw'r athrawes a Mrs Barraclough sy'n helpu.

 

Nid yw Mrs Jones yn gweithio ar ddydd Gwener ond mae Mrs Harry yn dod i'ch dysgu chi.

 

Dilynwch ni ar twitter

@yggbymkjones

 

Mrs Jones is the class teacher and Mrs Barraclough helps us.

 

On Fridays Mrs Jones doesn't work, but Mrs Harry comes to teach us 

 

Follow us on twitter

@yggbymkjones

Thema'r hanner tymor;

 

Pethau bychain, pitw

 

This half terms topic is;

Teeny, tiny things