Home Page

Cliciwch yma / Click here

Dewch i ymarfer ein sgiliau pêl!/ Let's practise our ball skills!

Still image for this video

Bwgiwgi Bysedd / Dough Disco

Still image for this video

Derbyn/Reception

Gwyliwch y fideo ac yna rhowch gynnig ar y gweithgaredd ar Hwb.

Watch the video and then have a go at the activity on Hwb.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, CAM 1 Glas, sain 'l'

Blwyddyn 1/Year 1

Gwyliwch y fideo ac yna rhowch gynnig ar y gweithgaredd ar Hwb.

Watch the video and then have a go at the activity on Hwb.

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 3 - ae ai au

Cofiwch, bydd angen papur a phensil! Remember you will need paper and a pencil!

Diwrnod Diogelwch y We- Syrffio’n Ddiogel / Internet Safety Day - Safe Surfing

Still image for this video

Syrffio’n Ddiogel gan Mr Jones / Safe Surfing by Mr Jones

Still image for this video

Llyfrau Ffeithiol/Non-Fiction Books

Still image for this video

Heriau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad! The Six Nations Championship Challenges

Still image for this video

Amser Stori gyda Mrs Williams/ Story Time with Mrs Williams

Still image for this video

Yr Anthem Genedlaethol / The National Anthem

Dewch i ddysgu'r Anthem Genedlaethol! Let's learn the National Anthem!

Yr Anthem Genedlaethol / The National Anthem

Patrwm Iaith yr Wythnos/ This Week's Language Pattern

Faint o'r gloch yw hi? What time is it?/What's the time?