Home Page

Tymor yr Hydref / Autumn Term 2023

Uned ddysgu’r tymor: Fy myd bach lliwgar i!

This term’s unit of learning: My colourful world!

Bant â ni i gynllunio! Dyma rai o’n syniadau ar gyfer y tymor / Here are some of our ideas for this term!

DIOLCH YN FAWR! THANK YOU!

Diolch yn fawr am y rhoddion caredig. Nadolig Llawen iawn i chi gyd a phob dymuniad da ar gyfer y flwyddyn newydd, oddi wrth Miss James, Miss Francis a Miss Curran

 

Thank you very much for the generous gifts. Best wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year from Miss James, Miss Francis and Miss Curran

Nadolig Llawen!

Mae'n dechrau edrych fel Nadolig yn ein dosbarth ni! / It's beginning to look a lot like Christmas in our classroom!

Gweithdy Nadolig gyda Ffa la la / Christmas workshop with ffa la la 

Rhannu syniadau o'r hyn a welsom ar ein taith i'r parc cyn mynd ati i greu map

Sharing ideas of what we saw on our trip to the park before creating our own maps

Bore hyfryd yn y parc / A lovely morning at the park

Pori Drwy Stori 📖 📚 🎶 🎵

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need🧸

1, 2, 3...Pudsey!

Still image for this video

Ein cardiau coeden Nadolig hyfryd / Our lovely Christmas tree cards 

Danke i fam Hanna am ymweld â ni heddiw ar ein Diwrnod Rhyngwladol. Cawsom lawer o hwyl yn dysgu am Yr Almaen! / We loved learning about Germany today! A big thank you to Hanna's mother for a fun filled session! 

Cân Felix und Franzi

Still image for this video

Colour hunt / Helfa lliwiau 

Dyma ein syniadau am ein pennill ar Ddiwrnod T Llew Jones - rydyn ni’n lliw melyn. These are our ideas for our verse for T Llew Jones Day - we are the colour yellow

Ein cerdd felen

Still image for this video

Daeth PC Rob mewn i weld blwyddyn 1- trafodon ni am ymddygiad gywir ac anghywir 👍👎 PC Rob came into see year 1 - we discussed right and wrong behaviour 👍👎

Dwdl a Dawns

Diwrnod Cyntaf/ First day