Home Page

Creu Offeryn Cerdd! Dyma syniadau defnyddiol! Let's Make a Musical Instrument! - Some useful ideas!

CREU: Offerynnau yn y tŷ | Create musical instruments at home

Dyma Lewys, Marged a Rhys i ddangos i chi sut i greu offerynnau gyda'r offer sydd o gwmpas eich tŷ!Join Lewys Marged and Rhys who show you how to create musi...

CREU: Offerynnau Craidd - Uke, Gitar, Drwm, Bass.

Dyma Lewys, Marged a Rhys yn cyflwyno chi i rai o offerynnau craidd.Join Lewys Marged and Rhys who introduce you to some musical instruments you can find lyi...

CREU: Creu can gyda'r offerynnau (Rhedeg i Paris, Breichiau Hir, Ti a Dy Ddoniau).