Home Page

Tudalen Thema Amser Stori 2 / Story Time 2 Topic Page

Beth yw eich talent? / What’s your talent?

Still image for this video

Still image for this video

Creu pyped Gerallt y Jiraff / Creating Gerallt the Jiraffe puppet

Jiraff yn Dawnsio / Dancing Giraffe

Still image for this video

Ffeithiau Jiraff / Giraffe Facts

Still image for this video

Mwgwd Jiraff / Giraffe Mask

Gwrandewch ar yr odl / Listen to the rhyme

Still image for this video

Darganfod Geiriau Odli / Finding Rhyming Words

Lluniau o Gerallt y Jiraff / Pictures of Gerallt the Giraffe

Sut i godi calon / How to raise spirits

Gwaith Mathemateg / Mathematics Work

Ffeithiau am y jiraff / Facts about the giraffe

Chwilair anifeiliaid y jwngwl / Wordsearch of jungle animals

Beth yw eich talent? / What is your talent?

Datrys pos geiriau / Solving word puzzles

Ansoddeiriau i ddisgrifio Gerallt / Adjecives to describe Gerallt

Amser Stori 2 / Story Time 2

Still image for this video

Dewch i greu pyped Gerallt y Jiraff / Come and create Gerallt the Giraffe puppet

Still image for this video

Oes talent arbennig gyda chi? Do you have a special talent?

Still image for this video

Tynnu llun y jiraff / Drawing the Giraffe

Still image for this video

Enghraifft Tasg Ysgrifennu ‘Beth yw eich talentau chi?’ Writing Task Example

Still image for this video