Home Page

Mynegi barn / Expressing opinions

Holiaduron Rhieni

Diolch i bawb am roi o’u hamser i gwblhau'r holiadur a ddosbarthwyd ym Mis Mai 2019. Mae eich barn yn bwysign i ni fel ysgol. Byddwn yn defnyddio canfyddiadau'r holiadur i ddatblygu ac i wella ar berfformiad yr ysgol.

Parental Questionnaires

Thank you to all those who gave of their time to complete the questionnaire distributed in May 2019. The questionnaires findings will be used to identify areas to be developed and improve the school's performance.