Home Page

Mynegi barn / Expressing opinions

Holiaduron Rhieni

Diolch i bawb am roi o’u hamser i gwblhau'r holiadur a ddosbarthwyd. Mae eich barn yn bwysig i ni fel ysgol. Byddwn yn defnyddio canfyddiadau'r holiadur i ddatblygu ac i wella ar berfformiad yr ysgol.

Parental Questionnaires

Thank you to all those who gave of their time to complete the questionnaire distributed. The questionnaires findings will be used to identify areas to be developed and improve the school's performance.