Home Page

Ceisio am le i'r dosbarth Derbyn / Apply for a place into the Reception Class

Polisi'r Awdurdod Lleol yw bod pob cais ar gyfer lle yn y dosbarth Derbyn yw ymgeisio trwy'r Sir yn unig. Mae'r ddolen ar gyfer gwneud cais i'r Sir isod. Rydym yn croesawu ymweliadau ac yn annog pob darpar riant i gysylltu â'r ysgol. Mae ein gwefan hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am ein hysgol, fel y mae gwefan Llywodraeth Cymru 'Fy Ysgol Leol'.

 

 

The policy of the Local Authority is that all applications for Reception go though admissions with the County.   You can submit an application for a place by clicking on the link below.  We welcome visits and encourage all prospective parents to get in touch with the school.  Our school website also provides useful information about our schools, as does the Welsh Government website My Local School.