Home Page

Tudalen Thema Y Tywydd / The Weather Topic Page

Celf cysgodion / Shadow Art

Still image for this video

Dyddiadur Tywydd / Weather Diary

Dyddiadur Fideo y Tywydd / Weather Video Diary

Still image for this video

Casgliad o waith gwych / Collection of excellent work

Cwning-Od: Glaw a Hindda | Amser Stori Atebol

☀️🐰☔️ Dewch i ddysgu am y tywydd yn y stori fer hyfryd hon am y Cwning-Od: Glaw a Hindda, sy'n cael ei darllen yma gan Georgia Ruth. Addasiad dwyieithog Efa ...

Beth am greu gêm odli? What about creating a rhyming game?

Still image for this video

Celf Cysgodion / Shadow Art

Still image for this video

Sut i greu melin wynt / How to create a windmill

Still image for this video

Sut i greu anemomedr / How to create an anemometer

Still image for this video

Caru Canu | Bwrw Glaw yn Sobor Iawn (Welsh Children's Song)

Cân draddodiadol am fwrw glaw. A traditional Welsh children's song about rain.

Cân y Tywydd (Sblish Sblosh) | Cyw's Weather Song

Mae llwyth o ganeuon i'w canu, gemau i'w chwarae a rhaglenni i'w gwylio ar wefan Cyw! http://s4c.cymru/cyw There are lots more songs to sing, games to play a...

Lliwiau'r Enfys

DescriptionI ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr cane...