Home Page

Cliciwch yma

Tric a Chlic

 

Rhaglen ffoneg synthetig sy’n sail i addysgu cyfuno (adeiladu) seiniau i ddarllen a segmentu (torri) seiniau i sillafu gan ddatblygu geirfa a chanfod ystyr mewn testun.

An original Welsh phonics synthetic scheme, which has recently been adapted for schools that teach Welsh as a second language.

Adnoddau Darllen / Reading Resources

Bydd angen cofrestri cyfrif ond mae mynediad am ddim /

You will need to create an account but access is free

Mae mynediad i Lyfrau Coeden Rhydychen trwy HWB

Oxford Reading Tree Books are accessed via HWB

Rhestrau Sillafu / Spelling Lists

Geiriau Allweddol / Key Words

Patrymau Sillafu Roced Ffoneg / 

Roced Ffoneg Spelling Patterns