Home Page

Dechrau'r Meithrin/ Starting Nursery

Sh'mae!

Mrs Jones

 

--------------------------------------o0o------------------------------------

Llawlyfr y Meithrin/Nursery Handbook

-------------------------------------o0o-------------------------------------

Gwyliwch fideos Llywodraeth Cymru

Barod i Ddysgu

yes

Watch the Welsh Government videos

Ready to Learn

  

---------------------------------------o0o---------------------------------------

   Dolenni Defnyddiol   

Useful Links

 yes

Siarad Gyda Fi/Talk with Me (pecyn rhieni/parent pack)