Home Page

Caneuon / Songs

Clap Clap 1,2,3

Troi ein dwylo

Troi ein dwylo gan/by Do Re Mi

Mr Hapus Ydw i

Un o'n hoff ganeuon am deimladau.
On our our favourite songs about feelings;
Mr Hapus - Mr Happy
Mr Trist - Mr Sad
Mr Tawel - Mr Quiet
Mr Swnllyd - Mr Loud

Hwyl Fawr Ffrindiau

Can diwedd y sesiwn.
The song we sing at the end of each session ( Goodbye friends, it's time to say goodbye)

Hwyl fawr ffrindiau, Hwyl fawr ffrindiau, Hwyl fawr ffrindiau, Mae'n amser dweud hwyl fawr