Home Page

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mr A Morgan

Croeso i dudalen ddosbarth Blwyddyn 3 Mr Morgan!

Rydym yn gyffrous i ddilyn ein thema y tymor hwn, sef 'Amser Maith yn Ôl.' Byddwn yn gwneud llawer o bethau yn ymwneud â'r Celtiaid a'r Rhufeiniad. 

Cadwch lygaid allan i weld lluniau o'r hyn rydyn yn eu gwneud!

 

Welcome to Mr Morgan's Year 3 class page!

We very excited to follow our theme this term, which is, 'A long, Long time Ago.' We will be doing lots of different activities involving the Celts and the Romans.

Keep an eye out to see some photos!

Gwersi Gymnasteg yn Fforestfach!