Home Page

2023-2024

19.04.24 Ein sêr yr wythnos. Llongyfarchiadau 🌟

Llongyfarchiadau am ennill y gadair eisteddfod ysgol 2024 🌟

12.04.24 Ein sêr yr wythnos 🌟 Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i bawb â phresenoldeb 100% 👏 🌟

Ein sêr yr wythnos hon 22.3.24 🌟

2/3/24

CHWARAEON YR URDD

Da iawn i dimau pêl rwyd yr ysgol am gynrychioli yr ysgol mor dda yn nhwrnamentau yr Urdd. Roedd pawb wedi gwneud eu gorau glas ac wesi mwynhau y profiad. Llongyfarchiadau i dîm cymysg yr ysgol am ddod yn ail yn rhanbarth Gorllewin Morgannwg.

Perfformio yn y noson offerynnol. Gwych, bawb!