Home Page

Plant Mewn Angen / Children in need

Cofiwch- Dydd Gwener yma! Remember- This Friday!

 

 

 

 

Gwisgo smotiau Wear Spots

 

Difalu enw’r tedi (50c) Guess the teddys name (50p)

 

Difalu sawl smotyn sydd yn y jar (50c) Guess how many spots are in the jar (50p)

 

Arian mewn amlen i’w ddefnyddio amser chwarae/cinio Money in an envelope to be used lunch/play time