Home Page

Cliciwch yma / Click here

Llythyr Dysgu o Hirbell Nadolig 2020-Derbyn/ Remote Learning Christmas 2020-Reception

Llythyr Dysgu o Hirbell Nadolig 2020-Year 1/ Remote Learning Christmas 2020-Year 1

Helfa Nadolig/ A Christmas Hunt

Still image for this video
Beth am fynd ar helfa Nadolig? Mae'r rhestr wedi'i rhannu gyda chi ar Hwb. Mwynhewch!
What about going on your own Christmas hunt? You'll find the list in your shared file on Hwb. Enjoy!

-----o0o-----

Dewch i ganu cân Nadoligaidd gyda Caru Canu!

Sing a Christmas song with Caru Canu! 

Caru Canu | Dymunwn Nadolig Llawen (Welsh Children's Christmas Song)

Cân Nadoligaidd draddodiadol am ddymuno Nadolig Llawen. A traditional Welsh song about wishing you a Merry Christmas.

Caru Canu | Ting A Ling (Welsh Children's Christmas Song)

Cân Nadoligaidd am glychau'n canu. A Welsh adaptation of Jingle Bells

Caru Canu | Pwy sy'n dwad dros y bryn? (Welsh Children's Song)

Cân Nadoligaidd draddodiadol am ymweliad Siôn Corn.A traditional Welsh song about Father Christmas' visit.

-----o0o-----

 

Amser Stori/ Story time

Amser Stori gyda Mrs Jenkins/ Story time with Mrs Jenkins

Still image for this video

Amser Stori gyda Mrs Williams/ Story time with Mrs Williams

Still image for this video

Amser Stori gyda Mrs Jones/ Story time with Mrs Jones

Still image for this video

Amser Stori gyda Mr Jones/ Story time with Mr Jones

Still image for this video

-----o0o-----

Beth am wneud ychydig o goginio Nadoligaidd?

Have a go at some Christmas cooking!

Croeso i Gegin Mrs Williams!/ In the Kitchen with Mrs Williams!

Still image for this video

Croeso i Gegin Mrs Evans! / In the Kitchen with Mrs Evans

Still image for this video

Beth am greu bwyd i Rwdolff? Have a go at making food for Rudolph!

-----o0o-----

Celf a Chrefft Nadolig / Christmas Arts and Crafts

Beth am dynnu llun dyn eira? Dilynwch y cyfarwyddiadau sydd wedi'u rhannu ar J2e neu ddilyn fideo Mr Jones?

Have a go at drawing a snow man. Follow the instructions in your J2e shared folder or follow Mr Jones' video. 

Arlunio gyda Mr Jones/Drawing with Mr Jones

Still image for this video

Beth am greu addurn Nadolig?/ Have a go at making a Christmas decoration!