Home Page

Cliciwch yma/ Click here

Amserlen Awgrymiedig 1/02/21 Suggested Timetable

Her Dydd Miwsig Cymru/Welsh Music Day Challenge

Still image for this video

Seren a Sbarc

Her Dydd Miwsig Cymru- Fedrwch chi ddysgu cân Seren a Sbarc?
Welsh Music Day Challenge- Can you learn Seren and Sbarc's Song?

Amser Stori gyda Mrs Jenkins/ Story Time with Mrs Jenkins

Still image for this video

Mynegwch eich Hun! Express Yourself!

Still image for this video

Rhannu gyda Mrs Williams/ Division gyda Mrs Williams

Still image for this video
Gweithgaredd i Flwyddyn Un. An activity for Year One.

Derbyn/Reception

Gwyliwch y fideo ac yna rhowch gynnig ar y gweithgaredd ar Hwb.

Watch the video and then have a go at the activity on Hwb.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, CAM 1 Glas, sain 'w'

Blwyddyn 1/Year 1

Gwyliwch y fideo ac yna rhowch gynnig ar y gweithgaredd ar Hwb.

Watch the video and then have a go at the activity on Hwb.

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 2 GWYRDDLAS

Teimladau/ Feelings

Still image for this video

Fideo Bwgiwgi Bysedd Mrs Jones/ Mrs Jones' Dough Disco Video

Still image for this video

Am hwyl! Yn ystod ein sesiynau Bwgiwgi Bysedd rydyn yn paratoi ein cyhyrau ar gyfer dal pensil ac ysgrifennu. Gallwch chi hyd yn oed ddilyn y symudiadau heb does!

yes

What fun! In our Dough Disco sessions we are developing our muscles so that we can hold a pencil and write. You can even follow the moves without play dough!  

Teimladau/Feelings

Still image for this video
Barddoniaeth gan Mr Jones. Dewch i fynegu eich teimladau hefyd! Mae gêm deimladau wedi'i rhannu gyda chi ar J2e.
A poem by Mr Jones. Express your feelings too! A Feelings game has been shared with you on J2e.

Cyfieithiad o'r barddoniaeth/Translation of the poem.

Saib i Sylwi/ Let's Notice Nature!

Still image for this video

Carioci gyda Mrs Jones/Karaoke with Mrs Jones

Still image for this video
Beth sy'n gwneud i Mrs Jones deimlo'n hapus? Dewch i weld!
What make Mrs Jones feel happy? Let's find out!

Dewch i ymlacio a thawelu'r meddwl gyda Miss Griffiths/Time to relax and calm the mind with Miss Griffiths

Still image for this video

Amser Stori gyda Mrs Williams/ Story Time with Mrs Williams

Still image for this video

Mae ymarferion Shwshaswyn yn berffaith i helpu rhai bach i ymlacio, tawelu a sylwi. Beth am wylio'r rhaglenni ar Cyw Tiwb?

yes 
Shwshaswyn exercises are perfect to help little ones relax and calm the mind. Check out the programmes on Cyw Tiwb! 

Shwshaswyn- Ymarfer Seren

Shwshaswyn- Ymarfer Fflwff

Shwshaswyn- Ymarfer Capten

Mae canu'n gwneud i ni deimlo'n hapus!

Singing makes us feel happy!

heart laugh heart

Cân Sylwi a Thawelu'r Meddwl | Cyw's Mindfulness Song

Cân i helpu ymlacio a thawelu'r meddwl/ A song to help relax and calm the mind

Amser Cyw-i-oci

Darllen dan arweiniad mewn ffordd hwyl!

Let's have a go at 'guided-reading'- Karaoke style!

Cywioci - Teimladau (Welsh Emotions and Feelings song)

Cyw-i-oci | Cân Dal Ati (The Keep Going song)

Cywioci - Cadw'n Heini

Patrwm Iaith yr Wythnos/ This Week's Language Pattern

Ydy hi'n bwrw glaw? Ydy, mae hi'n bwrw glaw. Is it raining? Yes

Dewch i rannu!/ Let's Share!

Still image for this video

Derbyn

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Dewch i dynnu i ffwrdd! Let's 'take away'!

Caru Canu | 5 Hwyaden (Welsh Children's Song)

Dewch i dynnu i ffwrdd eto! Let's 'take away' again!