Home Page

Dosbarth Glas y Dorlan - Miss R Jones

Syrffio

Still image for this video

Syrffio

Still image for this video

Cadwynni bwyd y pwll dwr gan Michele, Gwennan a Bethany

Still image for this video

Animeiddio ein dealltwriaeth o gadwynni bwyd y pwll dŵr .

Still image for this video

Animeiddio a gwyddoniaeth

Still image for this video

Mae gwaith y cywaith clo wedi dechrau, bydd mwy i ddilym cyn bo hir.

Cyfeiriannu ym mharc Brynmill

Still image for this video

Craig y Nos

Still image for this video

Darllen model o destun dwyn perswad cyn dechrau ysgrifennu.

Still image for this video

Ein cywaith clo. Cyfle i ddatrys problemau ac ymarfer sgiliau cydweithio

Still image for this video

Dangos a thrafod ein gwaith

Still image for this video

Dangos a thrafod ein gwaith

Still image for this video

Sut i wneud traphont ddŵr.

Still image for this video

Cracio'r Pasg / Easter Cracked

Still image for this video

Ymchwiliad gwrthiant aer. Y fwyaf ydy arwynebedd parasiwt yr arafaf y mae’n cwympo i’r ddaear. Gwir neu gau?

Mae grym o'n hamgylch ym mhob man

Still image for this video

Grymoedd yn y parc

Still image for this video

Her y catapwlt

Still image for this video

Diwrnod pontio yr adran wyddoniaeth yn Ysgol Gŵyr

Still image for this video

Blwyddyn 6 yn Ysgol Gyfun Gŵyr

Still image for this video

Dyma ni yn ffilmio ein fidios gwybodaeth am rym yn y parc lleol

Gweithdy Mad Science i ddysgu yn fwy am grym

Still image for this video

Her y plat papur

Still image for this video

Lindsay Richards yn siarad am adeiladwaith Rhufeinig a menywod yn gweithio yn y diwydiant adeiladu.

Gwahoddiad i lansio llyfr “Ti a dy gorff”. Cyfle gwych i wrando a gofym cwestiynau yn Gymraeg.

Still image for this video

Proms Gwyr ( blwyddyn 6)

Still image for this video

Blasu bwyd ffreutur Ysgol Gwyr am y tro cyntaf😋

Llais y disgybl -sut hoffwn gyflwyno fy ngwaith ymchwil. Pupil choice

Still image for this video

Ysgrifennu sgript a chwarae rol

Still image for this video

Ysgrifennu sgript a chwarae rôl

Still image for this video

Codio fy ngwaith ymchwil

Still image for this video

Mwy o godio

Still image for this video

Edrych ar ffotograffau o arteffactau cynradd a mapio lleoliad eu darganfyddiad gan archeolegwyr

Fun challenges to learn the months of the year and everyone taking part and thinking

Still image for this video

Dyma ni’n ymarfer ar gyfer Proms Gwyr

Still image for this video

Ymarfer canu

Still image for this video

Ymarfer canu

Still image for this video

Ymarfer canu

Still image for this video

Ymarfer canu

Still image for this video

Bwrlwm mathemateg pen yn y dosbarth😀

Still image for this video

Hwyl yn ymarfer

Still image for this video

Stondyn Bomiau Bath Bendigedig

Still image for this video

Bomiau Bath Bendigaid

Still image for this video

Bomiau Byrlymus

Still image for this video

Holi busnes lleol am gyngor cyn cynnal stondyn

Still image for this video

Busnes lleol

Still image for this video

Arbrawf Ymdoddi

Still image for this video

Dilyn cyfarwyddiadau i greu bag allan o hen bapur newydd

Still image for this video

Gwaith creadigol i gyflwyno stori Cantre'r Gwaelod. Diolch Mr.Lewis am ddysgu y gân i ni

Still image for this video

Sesiwn geirio gwych. Ysgrifennu, rhannu syniadau ac yna yn ôl at yr ysgrifennu.

Still image for this video

Sioe ffantastig arall gan Theatr NaNog. a chyfle i ddysgu yn fwy am gyfnod Oes Fictoria trwy edrych ar arteffactau a chael gweithdai.

Trwy Ddrws Dychymyg

 

Trip i ddysgu am y diwydiant ffilm

Still image for this video

Rhan 2

Still image for this video

Ydych chi’n cofio beth welon ni?

Still image for this video

Cantre'r Gwaelod-dyma ni yn ymarfer ail adrodd stori ar lafar

Still image for this video

Cantre'r Gwaelod

Still image for this video

Cantre'r Gwaelod

Still image for this video

Stori Cantre'r Gwaelod

Still image for this video

Cantr’r Gwaelod

Still image for this video

Perfformiad stori Llyn y Fan Fach rhan 1

Still image for this video

Perfformiad o chwedl Llyn y Fan Fach rhan 2

Still image for this video

Dyma ni yn ymarfer ein sgiliau mapio; yn defnyddio cyfeirnodau grid 6 ffigwr i nodi lleoliadau chwedlau Cymru

Dyma ni’n dechrau ar ein gwaith o gyflwyno chwedl Cantre’r Gwaelod

Dyma ni’n canu am chwedl Cantre’r Gwaelod. Ymarfer 2-canu arbennig👏

Still image for this video

Amser i feddwl yn annibynnol/ Individual thinking time Ydw i'n gwybod ac yn gallu sillafu y gair? Do I know the word? Can I spell it?

Still image for this video

Helfa eirfa, gwaith tîm, gwaith geiriadur ac yna dangos dealltwriaeth. A vocabulary hunt

Still image for this video

Dysgu a chofio geirfa newydd trwy ddefnyddio symudiadau/ Learning new vocabulary through movement

Still image for this video

Datblygu geirfa/ Developing vocabulary- Helfa eirfa, gwaith geiriadur, gwirio sillafu a dangos dealltwriaeth.

Still image for this video