Home Page

Derbyn & Bl1 /Reception & Yr1 - Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i'n Dosbarth

Derbyn/Blwyddyn 1!

 

 

Mrs Jenkins               Mrs Morris

Welcome to our Reception/Year 1 Class!

 

Dilynwch ni ar Trydar!

Follow us on Twitter!

@ YGGBrynymor1

-o0o-

Dathlu diwedd y flwyddyn gyda disgo Ynni Da/ Celebrating the end of the year with a Ynni Da disco

Diwrnod y Llyfr 2021/World Book Day 2021

Ble mae Wali a’i Ffrindiau?

Still image for this video

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Dysgu o'r Cartref

Learning from Home

-o0o-

Neges oddi wrth Mrs Jenkins a Mrs Morris

Diolch yn fawr iawn am ein cardiau ac anrhegion hyfryd ar ddiwedd tymor!  Mwynhewch y gwyliau a fe welwn ni chi yn y flwyddyn newydd.

Nadolig Llawen, bawb!

 

heart

 

A message from Mrs Jenkins and Mrs Morris

Thank you so much for our lovely cards and presents at the end of term! Enjoy the holidays and we'll see you in the new year.

Happy Christmas, everybody!

-o0o-

Tymor yr Hydref 2020

Autumn Term 2020

 

Syniad mawr y tymor hwn/ This term's big idea:

 Dyma fi!

This is Me!

 

Her Rigymu Pori Drwy Stori / The Pori Drwy Stori Rhyme Challenge

Llongyfarchiadau i'n rhigymwyr rhagorol am gwblhau'r her! 

Well done to our amazing rhymers for completing the challenge!

Dyma ein cardiau Nadolig. / Here are our Christmas Cards.

Plant Mewn Angen 2020

Children in Need 2020

Her Actia dy Oed/ Act your Age Challenge

Still image for this video

Fedrwch chi ddyfalu ein hoedran? /Can you guess our age?

Still image for this video

Helo yr Hydref! Hello Autumn!

Still image for this video

Dysgu am Siapiau 2D/ Learning about 2D Shapes

Ein wythnos gyntaf/ Our first week