Home Page

Blwyddyn 4&5/Year 4&5 - Miss L Williams

Croeso i Ddosbarth Bl.4 a 5

Miss L. Williams

 

 Dilynwch ni ar Twitter  
Follow us on Twitter

@YGGBrynymor1

Ein thema newydd yw 'Daw Eto Haul ar Fryn' ac mae gennym lwyth o syniadau am yr hyn rydym am ei ddysgu! Byddwn yn ffocysu ar 'Covid 19' a'r Ail Ryfel Byd.

This term's theme is 'Daw Eto Haul ar Fryn' (the sun will shine again on the hill - a Welsh version of 'After the rain comes the rainbow') and we have lots of ideas about what we would like to learn! We shall be focussing on Covid 19 and the Second World War.