Home Page

Blwyddyn 4&5/Year 4&5 - Miss L Williams

Croeso i Ddosbarth Bl.4 a 5

Miss L. Williams

 

 Dilynwch ni ar Twitter  
Follow us on Twitter

@YGGBrynymor1

Ein thema newydd ar gyfer Tymor y Gwanwyn yw ‘Mae Gen i Freuddwyd’ ac rydym yn mynd i astudio pobl sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn ein byd. 

Cawsom hwyl yn astudio Rosa Parks!

Still image for this video

Ein thema newydd yw 'Daw Eto Haul ar Fryn' ac mae gennym lwyth o syniadau am yr hyn rydym am ei ddysgu! Byddwn yn ffocysu ar 'Covid 19' a'r Ail Ryfel Byd.

This term's theme is 'Daw Eto Haul ar Fryn' (the sun will shine again on the hill - a Welsh version of 'After the rain comes the rainbow') and we have lots of ideas about what we would like to learn! We shall be focussing on Covid 19 and the Second World War.

Ymdrech arbennig gyda gwaith cartref. Da iawn, blant!

Still image for this video

trim.91366CF3-FF97-4804-93C8-5A72E88DB0C9.MOV

Still image for this video

trim.3C7B65DB-785C-459E-BEA2-C2BD73742382.MOV

Still image for this video
Cawsom hwyl gyda ‘Make do and Mend’!

Wynebau hapus wrth ymweld ag Amgueddfa 1940au Abertawe.

Still image for this video

Roedd creu Flog o’n profiadau yn yr Amgueddfa 1940au yn llawer o hwyl!

Still image for this video

trim.867C0B6E-FD40-4BB4-AE8D-879EBDF37F89.MOV

Still image for this video

trim.A4031DC3-253D-449B-A65F-1AEBA1686D85.MOV

Still image for this video

trim.62DCFB47-4BC0-4F21-8088-7C6C382E2AD1.MOV

Still image for this video

trim.75AF8DA6-95E5-423C-B1C6-D58AFD20A0F3.MOV

Still image for this video

trim.398A0584-3509-4298-8636-560CA6A7A96F.MOV

Still image for this video

trim.272A3EB8-D274-4388-A6F3-C98C07F4D0EA.MOV

Still image for this video

Heriau Faciwi

Cawsom hwyl yr wythnos hon yn gwneud heriau.

 

 

Y cam cyntaf. Tybed beth wnawn ni? Penderfyniadau i’r grŵpiau!

Dyma ddechrau arni!

Rydym yn falch iawn o’n blychau mwgwd nwy ar ôl yr her o fesur, torri a gludo - a chofio gosod y fflapiau yn y lleoedd cywir.