Home Page

Blwyddyn 4&5/Year 4&5 - Miss L Williams

Croeso i Ddosbarth Bl.4

Miss L. Williams

 

 Dilynwch ni ar Twitter  
Follow us on Twitter
@YGGBYMLWilliams

@YGGBrynymor1

 

Diwrnod o hwyl ar y traeth ac yn y parc yn cymharu cynefinoedd ac yn ymchwilio i'r creaduriaid a'r planhigion sydd i'w gweld yno.

A fun day on the beach and in the park comparing habitats and researching the animals and plants in both environment. 

Diolch i Dawn Thomas am ein harwain!

Thank you Dawn Thomas for leading!

Diwrnod arbenning yn Aberystwyth yng Nhystadleuaeth y Cwis Llyfrau. Cafodd pawb hwyl yn trafod, cyflwyno, gwrando ar yr awdur Meilyr Sion, ac wrth gwrs yn bwyta sglodion yn Aberaeron ar y ffordd adref.

Llwyddon ni hefyd i gael llun o graffiti enwocaf Cymru!

A fantastic day in Aberystwyth yn the National round of the Book Quiz. Everyone had fun discussing, presenting, listening to the author, Meilyr Sion. Of course we had to have chips in Aberaeron on the way home!

We also had a photo of Wales' most famous 'graffiti'. 

7/6/19

Cawsom hwyl yn gwneud heriau a chwarae gemau Mathemateg i ddathlu Diwrnod Rhifedd heddiw!

A fun day with Mathematical challenges and games to celebrate Numeracy Day today!