Home Page

Derbyn/Reception - Mrs R Jenkins, Miss A James & Mr S Leyshon

Croeso i'n Dosbarth Derbyn!

 

    

            Mrs Jenkins    Mrs Morris    Miss James     Mr Leyshon

Welcome to our Reception Class!

 

Dilynwch ni ar Trydar!

Follow us on Twitter!

@ YGGBrynymor1

-o0o-

 

Ebost/Email

Miss James - JamesA540@Hwbcymru.net

Mr Leyshon - Leyshons24@hwbcymru.net

Tymor yr Haf 2022

Summer Term 2022

 

Syniad mawr y tymor hwn/ this term's big idea:

 

Byd y Bwystfilod Bach

The world of minibeasts

 

Rhagflas Tymor yr Haf:

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Ymweliad gan y gwyfynod / A visit from the moths

Eisteddfod yr ysgol - School Eisteddfod

Still image for this video

Rydyn ni'n ddysgwyr gweithgar! Cawsom ni hwyl a sbri/ We are active learners! We had lots of fun this morning.

5/5/22

Eid Hapus!

Mae Eid al- Fitr wedi cael ei ddathlu yn ein dosbarth yr wythnos hon gydag amrywiaeth o weithgareddau cyffrous ac addysgiadol ar gael i ddysgu sut a pham y dethlir yr ŵyl gyffrous hon.

 

 

 

 

 

 

Eid Mubarak!

Eid al- Fitr has been celebrated in our class this week with a range of exciting and informative activities on offer to learn about how and why this exciting festival is celebrated.

Eid hapus / Happy Eid

Still image for this video

Ein hymarferion ioga dyddiol/ Our daily yoga exercises

Ymweliad o Plantasia/ Visit from Plantasia

 

Dyma rhai o'n syniadau am y tymor! / Here are some of our ideas for this term's work!

Tymor y Gwanwyn 2022

Spring Term 2022

 

Syniad mawr y tymor hwn/ This term's big idea:

Mi ddyweda i ti stori a rhigwm...

I'll tell you a story and a rhyme ...

Aeth Magi'r iâr am dro... 

🌍Diwrnod y llyfr / World book day 📚

🌼Dydd Gwyl Dewi hapus 🌼

Tymor yr Hydref 2021

Autumn Term 2021

 

Syniad mawr y tymor hwn/ This term's big idea:

Fy Myd Bach i

My WonderfuWorld

Caneuon Nadolig / Christmas Songs

Still image for this video

Plant mewn Angen 2021 / Children in Need 2021

Pori drwy stori Wythnos 2,3,4 & 5

Still image for this video

Pori Drwy Stori Wythnos 1 / Pori Drwy Story Week 1

Still image for this video

Dechreuad gwych i'n gwersi beicio!/A brilliant start to our balance bikes lessons!

Dysgu am groesi’r ffordd yn ddiogel/ Learning how to cross the road safely

Ein Wythnosau Cyntaf yn y Derbyn/Our First Weeks in Reception