Home Page

Dosbarth Y Crychydd - Mrs L Caswell

Croeso i ddosbarth Y Crychydd 

Blwyddyn 5/6 

 

 

caswelll11@hwbcymru.net

Syrffio

Still image for this video

Syrffio

Still image for this video

Craig y Nos

Still image for this video

Heriau STEM

Still image for this video

Cracio'r Pasg / Easter Cracked

Still image for this video

Fidios Grymoedd

Still image for this video

trim.AD1BAB16-456D-45F9-8CE5-F2E9D49A7B1F.MOV

Still image for this video

trim.D0552911-EDC8-4F5B-893E-302E9CF26F9C.MOV

Still image for this video

trim.B25FE0C6-7492-4D23-8A6C-FC211F670797.MOV

Still image for this video

trim.7B1173F3-9E75-41DF-A186-50700EE1E6AD.MOV

Still image for this video

Diwrnod pontio gyda'r adran wyddoniaeh yn Ysgol Gŵyr

Still image for this video

Pontio blwyddyn 6

Still image for this video

Ymchwilio i rymoedd / Experimenting with forces

Cân Eisteddfod Yr Ysgol / School Eisteddfod Song

Still image for this video

Dathlu Dydd Miwsig Cymru!

Ymchwilio i dystiolaeth gynradd / Looking at primary sources

Gwerthiant Bomiau Bath - diolch am eich cefnogaeth!

Bomiau Bath Ar Werth - Dewch Yn Llu!!!!

Bomiau Bath Bendigedig

Still image for this video

Bomiau Bath Arbennig

Still image for this video
Bomiau Bath Arbennig

Bom Bom Bath

Still image for this video

RHIM

Still image for this video

Arbrawf Gwyddonol

Trip i ddysgu yn fwy am y diwydiant ffilmio

Still image for this video

Rhan 2

Still image for this video

Beth welon ni?

Still image for this video

Llyn Y Fan Fach 1.1

Still image for this video

Llyn Y Fan Fach 1.2

Still image for this video

Llyn Y Fan Fach 2.1

Still image for this video

Llyn Y Fan Fach 2.2

Still image for this video

Y cyngor ysgol yn trafod rheolau newydd yr ysgol gyda'u cyfoedion. / The school council discussing the new school rules with their peers.

Diwrnod T Llew Jones. Edrychon ni ar y stori Barti Ddu, ac yna rydyn ni'n defnyddio cyfesurynnau i ddod o hyd i wrthrychau y byddai môr-leidr yn eu defnyddio. / T Llew Jones day. We looked at the story Barti Ddu, and then we use coordinates to find objects that a pirate would use.

Tanio ein dychymyg drwy farddoniaeth / Sparking imagination through poetry 🌈🔥⚡️ YSbectol Hud gan Mererid Hopwood

Dysgu geirfa a barddioniaeth drwy symudiadau / Learning new vocabulary and a poem through movement

Still image for this video

Ymarfer a chofio symudiadau gyda phartner i ddygu’r gerdd Y Sbectol Hud 🌈👓

Still image for this video