Home Page

Chwefror 8-11 February

Llythyr ac amserlen wythnosol / Weekly letter and timetable

Beth am ymarfer ein sgiliau pêl? Let’s practise our ball skills!

Still image for this video

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 2 GWYRDDLAS

Podlediadau Tric a Chlic CAM 3 Yr un sillafiad, gwahanol sain - 'y'

Dyma ni'n symud ymlaen nawr yng Ngham 3 i'r 'y' - ble mae'r 'y' yn y gair yn gallu creu sain gwahanol iawn! Meddyliwch am y gair 'ysgol' a 'crys' - 'y' bob t...

Creu cyflwyniad neu ffeil-o-ffaith / Create a presentation or fact file

Still image for this video

Amser Stori / Story Time

Still image for this video

Heriau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad! Six Nations Championship Challenges!!

Still image for this video

Dyma Rygbi Cymru | WRU TV

Video ar gyfer Gem Bingo Rygbi - The Video for the Rugby Bingo game

Please be aware that at the end of the video, further linked videos, are recommended by youtube.

Anthem Genedlaethol Cymru / The National Anthem of Wales

Beth am ddysgu canu'r Anthem Genedlaethol! Learn to sing the National Anthem of Wales!

Yr Anthem Genedlaethol / The National Anthem

Llyfrau ffeithiol / Learning about non-fiction books

Still image for this video

Testun Trafod / Talk Topic

Diogelwch ar y we- Stori Osian / Osian’s Internet Safety Story

Still image for this video

Diwrnod Diogelwch y We- Syrffio’n Ddiogel / Internet Safety Day - Safe Surfing

Still image for this video

Syrffio'n Ddiogel

Patrwm Cymraeg Cywir yr wythnos / This week's 'Cymraeg Cywir' poster