Home Page

Ffordd Yma! This Way!

Gweithgareddau Picnic Tedi Bêrs! 🧸🧺 Teddy Bears’ Picnic Activities

‘Rydyn ni’n mynd i hela arth!’ Gyda Mrs Jenkins & Mrs Hiley 📖🐻🌲 Story time with Mrs Jenkins & Mrs Hiley 📖🐻🌲

Still image for this video

‘Yr Arth Aruthrol’ gyda Mrs Hiley 🐻📖 Story time with Mrs Hiley 🐻📖

Still image for this video

Paratoi parti picnic gyda Miss Harding, Orelia ac Oriana (Rhan 1) 👩‍👧‍👧🧁🇬🇧 Preparing a picnic party with Miss Harding, Orelia and Oriana (Part 1)

Still image for this video

Paratoi parti picnic gyda Miss Harding, Orelia ac Oriana (Rhan 2) 👩‍👧‍👧🧁🇬🇧 Preparing a picnic party with Miss Harding, Orelia and Oriana (Part 2)

Still image for this video

Pobi cacennau gyda Mrs Jones, Willow ac Olwen! 👩‍🍳🧁 Baking cakes with Mrs Jones, Willow and Olwen!

Still image for this video

‘Ar Goll yn y Coed’ gyda Mrs Jenkins! 🧸🧺🌳 Story time with Mrs Jenkins!

Still image for this video

Cwestiynau paratoi picnic Tedi Bêrs! 🤔🧸🧺 Preparing a Teddy Bears picnic questions!

Holidur Bwyd! 👍😛👎 Food Questionnaire!

Trefnu maint Tedi Bêr! 🧸 Teddy Bear size ordering!

Dot i ddot Tedi Bêr! 🧸⚫️✏️ Teddy Bear dot to dot!

Drysfa bicnic Tedi Bêr 🧸🧺🌳 Teddy Bears’ picnic maze

Creu Tedi Bêr allan o gylchoedd! 🧸⚫️🟤🟠⚪️ Create a Teddy Bear out of circles!

Picnic Tedi Bêr gweld y gwahaniaeth 🤔🧸🧐 Spot the difference Teddy Bears’ picnic

Taflenni lliwio Tedi Bêr 🧸🎨🖍 Teddy Bear Colouring in sheets

Lliwio wrth rhifo picnic Tedi Bêrs 🧸🧺🖍 Teddy Bears’ picnic colour by numbers